مرثیه ایرج میرزا دوشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۹ ۱۳:۴۴ بعد از ظهر

رسم است هر كه داغ جوان دیده‌ دوستان
رأفت برند حالت آن داغ‌دیده را
یك دوست زیر بازوی او گیرد از وفا
وان یك ز چهره پاك كند اشك دیده را
آن دیگری بر او بفشاند گلاب قند
تا تقویت شود دل محنت‌كشیده را
یك‌چند دعوتش به گل و بوستان كنند
تا بركنندش از دل، خار خلیده را
جمعی دگر برای تسلای او دهند
شرح سیاه‌كاری چرخ خمیده را
القصه هر كس به طریقی ز روی مهر
تسكین دهد مصیبت بر وی رسیده را

آیا كه داد تسلیت خاطر حسین
چون دید نعش اكبر در خون تنیده را
آیا كه غمگساری‌ و اندوه‌بری نمود
لیلای داغ‌دیدۀ محنت‌كشیده را
بعد از پسر دل پدر آماج تیغ شد
آتش زدند لانۀ مرغ پریده را

                                    منبع:اینترنت
نوشته شده توسط علی شفیعی  | لینک ثابت |